Neseber

Neseber - Neseber

leží na malém skalnatém poloostrově, který je spojen s pevninou jen úzkou šíjí.Patří mezi památkově chráněné území zapsané v seznamu UNESCO.
Ve staré části nejdete úzké typické uličky s malebnými balkánskými domy, obchůdky,trhy,starobylé kostelíky, hospůdky a přístav pro výletní a rybřské lodě.
Na pevnině vyrostla nová část s hotely ,vilami a apartmány.
Časté spojení místním vláčkem se Slunečním Pobřežím umožňuje využití bohaté nabídky sportovních a zábavných služeb.
RAVDA - vzdálena od Nesebru cca 3km
do Nesebru spojení autobusem nebo místním vláčkem

hotely s ALL INCLUSIVE :
KAMENEC